Numri i organizatave të regjistruara në sistem:

29
Numri i personave total në sistem:
Meshkuj: 766
Femra: 481